Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты

Қазақстан Республикасының Президенті – Қ.К. Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы

Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел өркендеуінің берік негізі

Біздің бағытымыз – белгілі, мақсатымыз – айқын.

Ең бастысы, сол мақсатқа жету үшін не істеу қажеттігін жақсы білеміз

Жанар Санхаева ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ Әлеуметтік-саяси зерттеулер бөлімінің аға ғылыми қызметкері

Аңдатпа. Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) гендерлік теңсіздік мәселелерін жаһандық мәселелер ретінде қарастырып, әйелдердің саяси шешімдер қабылдау үдерісіне қатысуын ұлғайтуды көздейтін қарым-қатынастарды өзгертуге кеңес береді. Осылайша, мақалада БҰҰ-ға мүше мемлекеттер болып табылатын Орталық Азия мен Ауғанстан елдеріндегі әйел парламентарийлердің парламентаралық ынтымақтастығының перспективаларын қарастыру ұсынылады. Мұндай өзара әрекеттесу платформасы кейінірек аймақтағы интеграцияны тереңдету үшін тиімді диалогтық алаңдарға айналуы мүмкін, сондай-ақ аймақтағы елдерде заңнамалық үдерісті БҰҰ-ның даму жөніндегі бағдарламасының гендерлік теңдіктің төмен көрсеткіштері аясында осы елдер үшін маңызды болып табылатын гендерлік сезімтал сипатта болады.

         Түйін сөздер: әйелдердің қатысуы, ынтымақтастық, гендерлік теңдік, Орталық Азия, Ауғанстан, шешім қабылдау, интеграция.

 

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЖЕНЩИН-ДЕПУТАТОВ: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И АФГАНИСТАН  

Жанар Санхаева

Аннотация. Организация Объединенных Наций (ООН) причисляет проблемы гендерного неравенства к числу глобальных проблем, а государствам, входящим в нее, рекомендует изменять существующие модели взаимоотношений, повышая политическое участие женщин в вопросах принятия решений. Тем самым, в статье предлагается рассмотреть перспективы межпарламентского сотрудничества женщин-парламентариев стран Центральной Азии и Афганистана, являющимися государствами-членами ООН. Подобная площадка взаимодействия в дальнейшем способна стать непросто одной из эффективных диалоговых платформ по углублению интеграции в регионе, но и позволит сделать законотворческий процесс в странах региона более гендерно-чувствительным, что на фоне низких показателей Индекса гендерного равенства ПРООН является актуальным для данных стран.

Ключевые слова: участие женщин, сотрудничество, гендерное равенство, Центральная Азия, Афганистан, принятие решений, интеграция.

 

 

PERSPECTIVES OF INTER-PARLIAMENTARY COOPERATION OF WOMEN DEPUTIES: CENTRAL ASIA AND AFGHANISTAN

Zhanar Sanhaeyva

Abstract. The United Nations classifies problems of gender inequality as global problems and recommends to the Member-States to change existing models of gender policy and to raise female political participation in decision-making. The article gives an overview of the perspective of inter-parliamentary cooperation by women deputies of Central Asia and Afghanistan which are UN member-states. In the future, this channel of cooperation will be able to become one of the effective dialogue platforms on the integration of the region. Moreover, it will make the legislative process of the countries more gender-sensitive, which is relevant for these countries in the framework of low indicators of the UNDP Gender Equality Index.

Key words: women's participation, cooperation, gender equality, Central Asia, Afghanistan, to make decisions, integration.

         Кіріспе

         Гендерлік теңдікті қамтамасыз ету - әлемнің көптеген елдеріндегі мемлекеттік саясаттың маңызды бағыттарының бірі. Бұл үрдіс әйелдерге қатысты дискриминацияға қатысты халықаралық келісімдерді ратификациялаған Қазақстанға да тән. Сонымен қатар, 2006-2016 жылдарға арналған гендерлік теңдік стратегиясын іске асыра отырып, ол 2030 жылға дейін Қазақстан Республикасында қабылданған Отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасы шеңберінде гендерлік теңдік туралы жаңартылған бағдарламаны жалғастырды, онда «әйелдердің бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысуын арттыру» тапсырмасы бар.

         Осыған байланысты бейбітшілік үшін медиация және Орталық Азиядағы және Ауғанстандағы жергілікті жанжалдардың реттелуіндегі парламентаралық ынтымақтастықтағы Қазақстан парламентінің әйелдер депутаттарының әлеуетін және қатысуын зерттеу, бұл аймақтың игілігі үшін бейбітшілік пен ынтымақтастықты нығайтуға ықпал етеді.

         Аймақтағы әйел парламентарийлердің арасындағы қатынастарды кеңейтуге оң әсер етуі мүмкін:

         - Орталық Азия мен Ауғанстанның заңнамалық органдарында әйел депутаттарының нақты өкілдігі;

         - парламентаралық ынтымақтастықтың қазіргі тәжірибесі;

         - ұсынылған елдердің әйел депутаттарының өзара іс-қимылын қалыптастырудағы достық ниеті.

         Осылайша Орталық Азия мен Ауғанстан елдерінің парламенттері арасындағы ынтымақтастықты одан әрі тереңдету мақсатында зерттеудің негізгі әдісі ретінде статистикалық және салыстырмалы талдау жасалды.

         Қазақстан Республикасының заңнамалық органдарында әйелдердің өкілдігі

         Қазақстанға келер болсақ, 2018 жылдың бірінші тоқсанындағы мәліметтерге сәйкес, заң шығарушы орган құрамында әйелдердің өкілдігі төмендегідей.

         Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының материалдарына сәйкес, ҚР Парламентіндегі соңғы екі сайлау науқанында әйелдердің кандидатурасын ұсыну динамикасы сайлау процесінде әйелдердің белсенділігінің төмендеуін көрсетеді. Осылайша, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттардың соңғы сайлаудағы үлесі ерте кезеңмен салыстырғанда 0,7% -ға азайды. Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінде әйел кандидаттардың саны 1%-ке аз болды (1-сурет).

         Сонымен қатар, Сенат депутаттығына әйел кандидаттардың саны Мәжілістегі әйел кандидаттардың санынан бірнеше есе төмен.

 

 экрана 49

 

 

Сайлау алдындағы конъюнктура басымдықтары Қазақстан Республикасы Парламентінің гендерлік құрамында көрініс табады. Егер соңғы үш шақырылымда Қазақстан Парламентінің Сенатында әйелдердің саны аз болса, онда Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісінде VI (соңғы) шақырылған әйел депутаттардың үлесі 28% -дан 26,2% -ға дейін төмендеді (2-3-сурет) [1].

                 

 экрана 50

     2-сурет. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының соңғы 3 шақырылымындағы әйелдер үлесі                   3-сурет. Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің соңғы 3 шақырылымындағы әйелдер үлесі


 

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенатында әйелдердің салыстырмалы түрде саны аз. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің 107 депутатының 28-і әйелдер, ал Сенат 6 әйел және 41 ер адам-депутаттан құралған. Осылайша, егер «төменгі» палаталарда әйелдердің орташа өкілдігі 23,4% [2] болса, онда Қазақстан парламентінің мәжілісінде әйелдердің 26,2% -ы әлемдік тәжірибеге сәйкес келсе, Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенатында олардың саны депутаттардың жалпы санының тек 12,8% -ын құрайды. Сонымен қатар, «жоғарғы» палатаның әйелдер депутаттарының орташа әлемдік көрсеткіші Қазақстанға қарағанда 2 есе жоғары және 22,9% құрайды.

Сенат пен Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі комитеттерінің төрағалары арасында оңтайлы сурет қалыптасады. Сонымен, екі палатаның 13 комитет басшыларының 5-і әйелдер (1-кесте) [3].

 

1-кесте. ҚР Парламентінің басшылық құрамындағы әйелдердің үлесі, VI шақырылым

 экрана 51

 

         Сонымен қатар, Қазақстан Парламентінің Сенатының Сыртқы қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік жөніндегі комитетіне әйел адам жетекшілік ететінін атап өту керек, бұл Орталық Азия мен Ауғанстандағы бейбіт медиация мәселелері бойынша әйелдер депутаттарының ынтымақтастығын тереңдету үшін қолайлы жағдайлардың болуын білдіреді.

         Тұтастай алғанда, гендерлік теңдікті қамтамасыз ету мәселелерінде қазақстандық тәжірибені егжей-тегжейлі қараған кезде қазіргі кезеңде Қазақстанда гендерлік теңдікті қамтамасыз ету саласында айтарлықтай оң көрініс қалыптасатынын атап өтуге болады, бұл Қазақстан әйелдерінің басқа елдердің депутаттармен парламентаралық ынтымақтастық тетіктерін одан әрі құру үшін оң құбылыс болып табылады.

         Орталық Азия мен Ауғанстандағы әйел-депутаттардың өкілдік етуі

Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму Бағдарламасының (БҰҰДБ) гендерлік теңдік индексінің соңғы мәліметтері бойынша 2013-2015 жылдары өңір елдерінде гендерлік теңдік мәселелерінде салыстырмалы түрде тұрақты динамика байқалады. Бұл ретте, салыстырмалы қолайлы жағдай Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Қырғызстан сияқты елдерде қалыптасып отыр, бұл өз кезегінде, ұсынылған индекс әлдеқайда төмен Ауғанстаннан келген саясаткер-әйелдері бар осы елдерден саясаткер-әйелдердің тәжірибе және оң тәжірибелермен алмасу үшін қазіргі әлеуетті көрсетеді (4-сурет) [4].

 экрана 52

4-сурет. Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму Бағдарламасының гендерлік теңдік индексі (БҰҰДБ)

Сонымен қатар, БҰҰДБ-ның 2015 жылғы гендерлік теңдік индексінің деректеріне сәйкес, онда заңнамалық органдарда әйелдер мен ерлердің арақатынасы қарастырылады, әйелдердің парламенттердегі ұсынысының     20 %-дық салыстырмалы жоғары деңгейі Ауғанстанда, Түркіменстанда және Қазақстанда байқалды (5-сурет) [5].

 экрана 53

5-сурет. 2015 жылғы БҰҰДБ деректері бойынша әйелдердің заң шығару органдарына ұсынылуы.

Осылайша, ұсынылған сандар Орталық Азиядағы және Ауғанстандағы әйелдердің депутаттық корпусында мықты позицияларға ие екендігін көрсетеді, бұл, өз кезегінде, аймақтағы әйелдер депутаттарының тікелей парламентаралық ынтымақтастығын қалыптастырудың нақты перспективасын көрсетеді. Сонымен бірге, гендерлік теңдік индексі көрсеткіштері аймақтағы әйелдердің құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету бойынша бірқатар мәселелердің бар екендігін көрсетеді, бұл заң шығару күші деңгейінде бар мәселелерді белсенді талқылауды және шешуді талап етеді.

         Қазақстанның Орталық Азия өңірімен және Ауғанстанмен парламентаралық ынтымақтастығының қазіргі тәжірибесі

         Қолданыстағы парламентаралық байланыстарды шартты түрде екі жақты және көп жақты деп бөлуге болады.

         Бүгінде Қазақстан мен басқа елдердің екі жақты парламентаралық ынтымақтастығының өз ерекшеліктері бар, бірақ келесідей ерекшеліктер ұқсас:

  • Арнайы кеңестер, парламенттік топтар және басқа да қауымдастықтар құру жолымен қолданыстағы қатынастарды институттандыру. Сонымен, 2015 жылы Қазақстан мен Қырғызстанның заңнамалық органдары Парламентаралық ынтымақтастық кеңесін құрды. Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен Түрікменстан Меджилисі арасындағы байланыстарды нығайту мақсатында парламенттік достық топтар құрылды. Мұндай топтарды Қазақстан және Ауғанстан парламенттері ұйымдастырды. 2017 жылы Өзбекстан Парламентінің екі палатасының бірлескен қаулысы Қазақстан Парламентімен ынтымақтастық жөніндегі парламентаралық топ құрды;
  • Ынтымақтастықтың кең ауқымды мәселелері. Негізгі орын сауда-экономикалық, мәдени-гуманитарлық және су ресурстарын басқару мәселелерімен айналысады. Ұлттық заңдарды жақындастыру және үйлестіру бойынша ұсыныстарды әзірлеуге, сондай-ақ парламентшілер арасында тәжірибе алмасуға үлкен мән беріледі.

Көпжақты қатынастар халықаралық парламенттік ұйымдар шеңберінде сақталады. Орта Азия мен Ауғанстан елдерін қамтитын ұйымдар 10-дан аз деп саналуы мүмкін. Оны аймақ елдерінің «толық өкілдігі» және «жартылай» халықаралық парламенттік ұйымдарға бөлуге болады. Зерттеу шеңберінде халықаралық парламенттік ұйымдардың гендерлік мәселелер бойынша арнайы комитеттердің, топтардың немесе басқа институттардың орбитасына енгізу мәселесі қызықты. Көріп отырғанымыздай, «2-кестеде» қарастырылған 8 халықаралық институттың ішінде тек екеуінде гендерлік мәселелер бойынша мамандандырылған қауымдастықтар жоқ.

 экрана 54

2-кесте. Орталық Азия мен Ауғанстан елдерін толық немесе ішінара ұсыну арқылы халықаралық парламенттік ұйымдар

 

Осылайша, парламентаралық ынтымақтастықтың қазіргі тәжірибесі бейбіт медиация және жергілікті жанжалдарды реттеу мәселелері бойынша парламентаралық ынтымақтастыққа әйел депутаттардың қатысуына тиімді платформаларды қамтамасыз ету үшін шексіз әлеуетке ие.

Қорытынды

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Орталық Азия мен Ауғанстан елдері аймақтағы әйел депутаттар арасындағы қатынастарды құру және тереңдету үшін бірқатар оң факторларға ие екендігін атап өтуге болады. Жалпы, мұндай ынтымақтастық шеңберінде Орталық Азия мен Ауғанстан мемлекеттері тәжірибе мен білім алмасу үшін тиімді платформаларға ие болады, бұл Орталық Азия елдерінде және Ауғанстанда гендерлік теңдікті қамтамасыз етуде гендерлік факторлар туралы заңнаманы ұсыну бойынша нақты ұсыныстар мен ұсыныстарды әзірлеуге мүмкіндік береді. аймақтағы әйелдердің жағдайын жақсарту.

Әдебиеттер мен дереккөздер тізімі:

  1. ҚР ОСК статистикалық мәліметтері
  2. «БҰҰ-әйелдер» ресми сайты. URL: www.unwomen.org
  3. ҚР Парламентінің ресми сайты. URL: http://www.election.gov.kz
  4. БҰҰ Даму бағдарламасының баяндамасы. URL: http://hdr.undp.org/en/indicators/68606
  5. БҰҰ Даму бағдарламасының статистикалық мәліметтері. URL: http://hdr.undp.org/en/composite/GII

Басылымдар

kurtköy evden eve nakliyatgöktürk evden eve nakliyatistanbul evden eve nakliyatbeylikdüzü evden eve nakliyatpendik evden eve nakliyatadalar evden eve nakliyatşile evden eve nakliyatbahçeşehir evden eve nakliyatataşehir evden eve nakliyatmaltepe evden eve nakliyatçekmeköy evden eve nakliyatbeykoz evden eve nakliyatsariyer evden eve nakliyatşişli evden eve nakliyatbüyükçekmece evden eve nakliyatbaşakşehir evden eve nakliyatkurtköy evden eve nakliyatevden eve nakliyattuzla evden eve nakliyatyeşilköy evden eve nakliyatkadıköy evden eve nakliyatataköy evden eve nakliyathalkali evden eve nakliyatüsküdar evden eve nakliyatistanbul ofis taşımaeşya depolamaistanbul evden eve nakliyatistanbul evden eve nakliyateşya depolamaşişli evden eve nakliyatbahcelievler evden eve nakliyatbakırköy evden eve nakliyatbahçeşehir evden eve nakliyatgöktürk evden eve nakliyatistanbul evden eve nakliyatistanbul evden eve nakliyat

kadikoy moto kurye umraniye moto kurye tuzla moto kurye atasehir moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye moto kurye trabzon web tasarim rize web tasarim