Казахстанский институт стратегических исследований

при Президенте Республики Казахстан

Послание Президента Республики Казахстан – К.К. Токаева народу Казахстана

Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана

Только путем постоянного диалога власти и общества 
можно построить гармоничное государство,
встроенное в контекст современной геополитики

 

Кітапта Қазақстанның халықаралық инвестициялық ынтымақтастығының жетекші бағыттары қарастырылады. Елге шетелдік инвестициялар тарту процестерін шолу мен талдауға баса назар аударылады – инвестициялар ағыны бөлігіндегі басты үрдістер, олардың салалық құрылымы, негізгі инвестор елдер бойынша ерекшеліктер қарастырылады. Сондай-ақ шетелдік инвестициялардың нақты ағынының ауқымын және олардың Қазақстан экономикасына әсерін нақтылауға мүмкіндік беретін әдістемелік сипаттағы мәселелер, осы процеске әсер ететін факторлар нақтыланады, халықаралық рейтингтерде елдің ілгерілеуі мен шетелдік инвестицияларды тарту арасындағы өзара байланыс қарастырылады. Одан бөлек, елден шығатын инвестициялардың негізгі ағынын қалыптастыратын мемлекеттік қаржы институттары желісі бойынша Қазақстаннан шетелге инвестициялау үрдістері мен ерекшеліктері қаралды.

Кітап экономист-ғалымдарға, студенттерге, магистранттарға, экономикалық мамандықтардың докторанттарына, сондай-ақ шетел инвестицияларын тарту және пайдалану мәселелеріне қызығушылық танытатын оқырмандардың кең ауқымына арналады.

Кітапты жүктеу

Публикации