Казахстанский институт стратегических исследований

при Президенте Республики Казахстан

Послание Президента Республики Казахстан – К.К. Токаева народу Казахстана

Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана

Только путем постоянного диалога власти и общества 
можно построить гармоничное государство,
встроенное в контекст современной геополитики

 

Бұл ақпараттық-талдамалық басылым Қазақстандағы партия құрылымдары мәселелеріне арналған. Мұнда отандық партия құрылымдарының негізгі оқиғалары көрініс тауып, шетелдердегі партиялық қызметтердің заманауи тәжірибесі екшеліп ұсынылған,сонымен қатар, партиялар бағдарламаларын салыстырмалы талдаудыңжалпылама нәтижелері берілген. Партиялардың саяси имиджді қалыптастырудағы белсенділігі мен интернет кеңістігіндегі электорат пен кері байланысын зерделеу қорытындылары жеке тарауға топтастырылған. Басылым көпшілік қауымға арналған.

Кітапты жүктеу

 

Другие книги