Казахстанский институт стратегических исследований

при Президенте Республики Казахстан

Послание Президента Республики Казахстан – К.К. Токаева народу Казахстана

Казахстан в новой реальности: время действий

В нашей стране должна быть укоренена прочная система 
«Ответственное государство – ответственное общество – ответственный человек»

 

Бұл ақпараттық-талдамалық басылым Қазақстандағы партия құрылымдары мәселелеріне арналған. Мұнда отандық партия құрылымдарының негізгі оқиғалары көрініс тауып, шетелдердегі партиялық қызметтердің заманауи тәжірибесі екшеліп ұсынылған,сонымен қатар, партиялар бағдарламаларын салыстырмалы талдаудыңжалпылама нәтижелері берілген. Партиялардың саяси имиджді қалыптастырудағы белсенділігі мен интернет кеңістігіндегі электорат пен кері байланысын зерделеу қорытындылары жеке тарауға топтастырылған. Басылым көпшілік қауымға арналған.

Кітапты жүктеу